Katamarany TOPCAT   wykorzystywane są w licznych szkółkach  oraz wypożyczalnich  na całym świecie. Zalety  i doświadczenie firmy TOPCAT  we współpracy   ze szkółkami i obozami  żeglarskimi na całym świecie  przemawiają  za siebie

Zasada równych części : Wszystkie modele TOPCAT  skonstruowane są    na  zasadzie modułowej  maksymalnej liczby  takich samych części . Dla dużej floty  różnych TOPCAT-ów wystarczy magazynować   niewielką  ilość  części.

Specjalnie  wzmocnione  pływaki : specjalnie wzmocnione konstrukcje pływaków  wykonane z żywicy poliestrowej  uzupełnione o listwy kilowe ( opcja dla szkółek żeglarskich )

Naprawialna  konstrukcja ( żywica poliestrowa ) .Przy żywicy poliestrowej w przeciwieństwie do   konstrukcji PE  oraz  węglowej   możliwa  łatwa i nieskomplikowana naprawa .

Długa żywotność   i  wysoka wartość odsprzedaży : Modele TOPCAT-ów nawel po  wieloletniej eksploatacji  zachowują dobry stan techniczny . Używane katamarany    cechuje wysoka wartość   a pomimo ta znajdują nabywców na rynku wtórnym.

Możliwość  finansowania i Leasing  : prosimy  o kontakt

Specjalne warunki dla szkółek i obozów : prosimy  o kontakt